Fra og med 01.05.23. innføres det nye rutiner for foreskriving av medikamenter tilhørende gruppene A – og B-preparater. (Hovedsakelig vanedannende legemidler). Dette er basert på Nasjonal veileder for vanedannende legemidler utgitt fra Helsedirektoratet.

Endringene kommer etter alvorlig tilsynssak i vår nabokommune; Nord-Odal.

NYE RUTINER fra 01.05.2023:

– Ordinering av vanedannende legemidler skal bare skje på medisinsk indikasjon. Dvs. alle indikasjoner blir re-vurdert.

– Ordinering av vanedannende legemidler skal bare skje via legetime.  Alle må møte fysisk til time både til førstegangs foreskrivning og fornyelse av en resept.

– Ved langvarig bruk av vanedannende legemidler skal lege vurdere avslutning. Det skal forsøkes nedtrapping med mål om avslutning av langvarig bruk av vanedannende legemidler.