Reza Samimi Legeri fått tilbud om ny lokalitet fra første mai 2021.

Vi tar nye kontoret i bruk på Finnskogvegen 139 fra mandag av.