Vi Vi tar kontakt med våre pasienter om vaksinen i prioritert rekkefølge. Vaksinen gis gratis.


Prioriteringsrekkefølge: 

1) Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

2) Eldre over 85 år

3) Eldre over 75 år og deretter de over 65 år

4) Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.