På grunn av corona-situasjonen må vi år gjennomføre vaksinering på nærmere angitte datoer og med andre rutiner enn tidligere år. Vaksineringen gjøres på følgende datoer:

Torsdag 15.10.2020 og Fredag 16.10.2020

Dersom vi ser at det er behov for flere vaksineringsdager kommer vi tilbake til dette.